Хүчиллэг бороо

Хүчиллэг бороо (хүчлийн бороо) буюу хүчиллэг тунадас[1] гэдэгт pH-ын хэмжээ маш багатай[2] бороо, цас, шүүдэр, агаар мандалд агуулагдах хуурай тоосонцорыг багтаан ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл хүхэр, азотын давхар исэл агаар мандалд дэгдэн, усны уурт уусаж, улмаар конденсацлагдан, рН-ын маш бага хэмжээтэй (рН нь 5.0-аас бага[3]) хур тунадас болон газрын хөрсөнд буух үзэгдлыг хэлнэ.

Хүчиллэг бороо

Энэ нь хөрс, урсгал болон тогтмол усны рН-ын хэмжээг бууруулах[4] ба карбонат чулуулаг, барилгын материалын өгөршилийг нэмэгдүүлэн, ой мод, усан дахь амьтан, ургамалд их хэмжээний сөрөг нөлөө үзүүлнэ.

Хүчлийн бороо нь хүний буруутай үйл ажилгаанаас үүсдэг.Дэлхийн дулааралтай холбоотой

ЭшлэлЗасварлах

  1. (USGS)
  2. Brimblecombe, P (1996). Air Composition and Chemistry. Cambridge University Press. ISBN
  3. http://www.enviroliteracy.org/article.php/2.html
  4. http://www.epa.gov/region1/eco/acidrain/intro.html


Гадны холбоосЗасварлах