Википедиад оруулсан хувь нэмэр

Гарал
Portrait of the Kangxi Emperor in Court Dress.jpg Энэ хэрэглэгч Манж хүн.