Хутугтай хатан

Хутугуй хатан нь (?-1256) Ихирэс аймгийн Буха хүргэний хөвүүн Уладайн охин бөгөөд Тулуй ноёны ахмад хөвүүн Мөнх хааны их хатан байжээ. Түүний нэр түүхэнд маш бага тэмдэглэгдсэн. 1256 онд нас барсан.