Хо Жон (сол. 허정, 1896–1988) — 1960 онд ерөнхий сайдаар ажилласан Өмнөд Солонгосын улс төрч.

mini
Солонгос бичиглэл
Солонгос үсэг 허정
Xанз 許政
Солонгос хэлний
шинэ хөрвүүлэг
Хо Жон
Маккьюна-
Райшауэр
Хо Чонг
мөн үзэх: Солонгос нэр