Хо Жон (сол. 허정, 1896–1988) — 1960 онд ерөнхий сайдаар ажилласан Өмнө Солонгосын улс төрч.