Улс төрч гэдэг мэргэжил байдаггүй бөгөөд улс төр судлаач нь нийгмийн шинжлэх ухааны мэргэжил юм.