Хар ханы улс

Хар ханы улс — 840–1212 оны хооронд Төв Азийн Мавеннахр газарт оршин байсан хант улс.

1000 оны үеийн газар нутаг

Хар ханы ноёлох анги түрэг угсаатан байсан.

1041 оноос баруун, зүүн хоёр улс болон хуваагдсан.

Эхэндээ тэнгэр шүтлэгтэй, 940 оноос ислам шашинтан болсон.