Ханжөу (хят. 杭州 - hángzhōu; — Хятад улс (БНХАУ)-ын Жөжян мужийн төв, 6 сая гуруй хүнтэй хот.