Фүкүо́ка (японоор 福岡市 - [Fukuoka-shi], маш хурдан [фүкү-оока] гэж дуудна — Япон улсын Фүкүока аймгийн төв, 1,461,631 хүн амтай, 341,70 км² газар нутагтай Японы өмнөд хэсэгт орших боомт хот.

Фукуока хотын дундуур Накагава гол урсаж хотыг Хаката (худалдааны) болон Фукуока (захиргаа ажил хэргийн) гэж хоёр хуваадаг. Фукуока хот метротой.

ЗурагЗасварлах

Цаг уурЗасварлах

Сарын дундаж температур болон хур тунадасны хэмжээ: Фүкүока
1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
Маx. Температур (°C) 9.3 10.1 13.8 19.0 23.2 26.2 30.6 31.8 27.8 22.8 17.4 12.1 Ø 20.4
Мин. Температур (°C) 2.5 2.9 5.3 10.3 14.6 18.9 23.7 24.2 20.1 14.0 8.8 4.6 Ø 12.5
Тунадас (мм) 74 70 98 127 144 256 258 166 175 96 80 61 Σ 1,605
Нартай цаг (h/d) 3.0 3.7 5.0 5.5 6.1 4.9 5.7 6.7 5.3 5.6 4.4 3.4 Ø 5
Усны температур (°C) 14 13 13 16 18 21 24 27 25 22 19 17 Ø 19.1
Агаарын чийгшил (%) 65 66 66 69 71 77 76 75 75 71 69 66 Ø 70.5
Т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
9.3
2.5
10.1
2.9
13.8
5.3
19.0
10.3
23.2
14.6
26.2
18.9
30.6
23.7
31.8
24.2
27.8
20.1
22.8
14.0
17.4
8.8
12.1
4.6
1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
Хур тунадас
Х
у
р

т
у
н
а
д
а
с
74
70
98
127
144
256
258
166
175
96
80
61
  1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
Эх сурвалж: wetterkontor.de