Түмэн[1]

  1. эртний Монголын засаг цэргийн зохион байгуулалтын хамгийн том нэгж. Их төлөв түм гаран өрх ба цэрэг эрээр бүрэлдэнэ. Нийт дөчин түмэн байв гэдэг.
  2. Батмөнх Даян хааны үед хураан дагуулсан Монголчуудын захиргааны хуваарь. Үүнд зургаан түмэн байв гэдэг.[2]
Хадмал
Монгол үсгээр
монгол кирилл.түмэн

Зүүлт, тайлбар

засварлах
  1. «түмэн» гэдэг үг нь 10 мянганы нэгдэл ба 10 мянгын нийлбэр «түм» гэсэн үг.
  2. Монгол хэлний толь. 2459-р тал