«Тэмцлийн оч» — 1982 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.