Сэлэнгэ (монгол бичгээр - selengge, сэлэнггэ) —

Газар усан засварлах

Хүн засварлах

Мөн үзэх засварлах

 
Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.