Сэлэнгэ (монгол бичгээр Сэлэнгэ мб - хэвтээ.PNG - selengge, сэлэнггэ) —

Газар усанЗасварлах

ХүнЗасварлах

Мөн үзэхЗасварлах

Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.