Сэлэнгэ (монгол бичгээр - selengge, сэлэнггэ) —

Газар усан

засварлах

Мөн үзэх

засварлах
 
Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.