Сычуан нутгийн син жун шу шэн

Сычуан нутгийн син жун шу шэн (四川等處行中書省) бол Шаньши мужийн нутагтай залгаа оршино.

Юань улсын газар нутгийн нэгж

Жи Юаний 18 дугаар он (1281) онд Шаньши син шэнээс салган син шэнийг байгуулав. 23 дугаар он (1286) Сычуань син шэний төв нь Чэнду хот, 9 чөлгөө, 5 фу.[1]

Үүнд:

  1. Чэнду чөлгөө (成都路)
  2. Жөндинфу чөлгөө (嘉定府路)
  3. Гуанюань чөлгөө (广元路)
  4. Шүньчүнь чөлгөө (顺庆路)
  5. Юннин чөлгөө (永宁路)
  6. Тунчуан фу (潼川府)

Мөн үзэхЗасварлах

  1. https://zh.wikisource.org/wiki/%E5%85%83%E5%8F%B2/%E5%8D%B7091