Суралцахуйн гурвалжин

Суралцахуйн гурвалжин буюу сурахуйн гурвалжин, суралцахуйн пирамид гэдэг нь суралцах олон хэлбэрээс хүн тогтоож, санаж хадгалж үлдэх хувиудыг үзүүлсэн нэлээд алдартай суралцах загваруудын бүлэг юм. "Суралцахуйн гурвалжин"-д салангид давхарга бүрт ерөнхий хувийг үзүүлж өгдөг загвар юм. Ерөнхийдөө 10, 20, 30, 50 ба 90 хувиар хувааж өгсөн байдаг.

Сурахуйн гурвалжин
Суралцахуйн гурвалжин (Эдгар Дэйл-ийн загвар)

Тодорхойлолт засварлах

Анхны иймэрхүү танилцуулга 1954 онд "Дуу-Дүрсэн Заах Аргууд" буюу "Audio-Visual Methods in Teaching" номонд гарсан гэж үздэг.

Тогтоож үлдсэн хувь Мэдлэгийн сорил өгөхөөс өмнө суралцсан хэлбэр
90% Хэн нэгэнд заахад/нэн даруй ашиглахад
75% Сурсан зүйлээ хэрэгжүүлэхэд
50% Хэлэлцүүлгийн бүлэгт оролцсон үед
30% Нотолгоог үзсэн үед
20% Дуу дүрсээр үзсэн үед
10% Уншсан үед
5% Лекц сонссон үед

Мөн үзэх засварлах

Сургалт

Сургалтын хөтөлбөр

Сургалтын төлөвлөгөө

Дээд боловсролын газар

Мэргэжлийн боловсрол, сургалт

Боловсрол

Албан ёсны боловсрол

Албан бус боловсрол

Гадаад холбоос засварлах

Суралцах пирамид

“СУРАЛЦАХ ПИРАМИД” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО.