Субханкулихан хан

Субханкулихан (1625-1702) — узбекийн аштархан овгоос Бухарын хант улсыг жолоодсон зургаадугаар хан. 1681-1702 онд эзэн суусан.