Селевкидийн улс

Селевкидийн эзэнт улсМакедоны Александр хааны эзэнт улсын бутралаар грек жанжин I Селевкийн үүсгэн байгуулсан эртний улс байв. НТӨ 312—63 оны хооронд Перс, Афганистан, Месопотам, Левант, Анатолийг эрхшээж байв.

НТӨ 281 оны газар нутаг

Нийслэл засварлах

Месопотам дахь Селевкия (НТӨ 305–240), Турк дахь Антиохия (НТӨ 240–63) хоёрт төвлөж байв.