Санхүүгийн хэрэгсэл

Санхүүгийн хэрэгсэл гэдэг нь ямар нэг санхүүгийн анхдагч хэрэгслээс үүсэн бий болсон тодорхой үнэ цэн бүхий, үүсмэл үнэт цааснууд болох форвард, фьючерс, опцион, свопууд юм.

Ач холбогдолЗасварлах

Бонд, хувьцаа, валютын ханш, инфляцын хувь хэмжээний өөрчлөлт гэх мэт эрсдэлүүдийг бууруулах зорилгоор санхүүгийн хэрэгслүүдийг ашигладаг.

Санхүүгийн арилжааЗасварлах

Брокерын компаниуд нь үйлчлүүлэгч ба зах зээлийн хооронд зуучлах чиг үүргийг гүйцэтгэдэг, өөрөөр хэлбэл санхүүгийн зах зээл дээр ажиллах боломжийг олгодог байгууллагууд юм.[1]

ТэмдэглэлЗасварлах

  1. Metatrader ашиглан худалдаа хийх.

Мөн үзэхЗасварлах