Ринчин жонон бол (1600-1656) Бошигт жононгийн дараа түүнийг залгамжилсан жонон. 1627 онд жононд өргөмжлөгдсөн. 1634 онд Лигдэн хаанаас салж, Манжид дагаар орсон. 1649 онд Жүн ван болжээ. 1656 онд нас барсан.

Өмнөх
Бошигт жонон
Монгол улсын жонон
1627-1630
Дараах
Тоба жонон
Өмнөх
Тоба жонон
Монгол улсын жонон
1634-1656
Дараах
?