Нэг хослоогүй электоныг агуулсан гидроксил радикалын Льюйсийн бүтэц
Мос Гомберг (1866–1947), радикал химийн үндэслэгч

Хослоогүй валентийн электроныг агуулсан атом, молекул эсвэл ионыг химид радикал, тодотговол чөлөөт радикал гэж нэрлэдэг.[1]

Зарим нэг тохиолдолыг эс тооцвол, хослоогүй электронууд нь бусад бодисууд эсвэл өөрөө өөртөө маш их химийн идэвхтэй чөлөөт радикалуудыг үүсгэдэг ба тэдгээрийн молекулууд хоорондоо шүргэлцвэл (контактад орвол) спонтан байдлаар димеризацд эсвэл полимеризацд орно. Дийлэнх радикалууд зөвхөн инерт орчинд маш бага концентрацтай үедээ эсвэл вакуум дотор тогтвортой байдаг.

Эх сурвалжЗасварлах

  1. IUPAC Gold Book radical (free radical) PDF