Пирмухаммед (1511–1561) — узбекийн шейбани овгоос Бухарын хант улсыг жолоодсон наймдугаар хан. 1556–1561 онд эзэн суусан.