Оросын Ажилчны Социал Демократ Нам

Оросын Ажилчны Социал Демократ Нам гэж Хаант орос улсын үед дангаараа захирах монархи төрийн эсрэг ажилчин ангийн төрийг байгуулахын төлөө марксист үзэл суртлыг өөрийн мөрдлөг болгосон улс төрийн нам юм. Энэ намыг үүсгэн байгуулагч нь оросын анхны марксистуудын нэг Плеханов юм. Энэ нам нь нууц байдалд үйл ажиллагаа явуулж байсан бөгөөд үзэл сурталын ялгааны зөрчлөөс болж олонхи буюу большевик фракц болон цөөнх буюу меньшевик фракц болж задарсан байна.