Озмыш тегин бол 742-744 оны хооронд Хожуу Түрэгийн хаант улсыг захирч байсан. Түрэгийн зүүн гарын шад Панкүл тегиний хүү. Басмыл аймагт эзэн суусан Ашина Ши-тэй хоёр удаа байлдаж бүгдэд нь ялагдаж байсан. 744 онд нас барсан. Мөн тус жилд нь Басмыл аймгийн эзэн Ашина Ши, Уйгурын хан Пэйлотой байлдаж алагдсан. 744 оноос Түрэг улс мөхөж, Уйгурын хаант улс байгуулагдсан гэж үздэг. Гэсэн хэдий ч Түрэгийн зарим хэсэг нь Панкүл тегиний өөр нэг хүү Кулунбекийг хаан болгов.

Өмнөх
Кутлук ябгу хаан
Хожуу Түрэгийн хаант улсын хаан
742-744
Дараах
Кулунбек Баймэй хаан