Нуклид (Латин: nucleus — «цөм» ба эртний грекείδος — «төрөл, байдал») — өөрийн жингийн тоо, цэнэгийн тоо ба цөмийн энергийн төлөв зэргээр тодорхойлогддог, ажиглаж болохуйц амьдралын (оршин тогтнох) хугацаатай атом.[1]

Эх сурвалж

засварлах
  1. IUPAC Compendium of Chemical Terminology, 2nd Edition, 1997 (Нэр томъёоны товч тайлбар толь ИЮПАК, 2-р хэвлэл): A species of atom, characterized by its mass number, atomic number and nuclear energy state, provided that the mean life in that state is long enough to be observable.

 

Энэ цөмийн физикийн тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.

 

Энэ физикийн тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.

 

Энэ химийн тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.

 

Энэ нуклидын тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.