Нуклид (лат. nucleus — «цөм» ба Эртний Грекείδος — «төрөл, байдал») — өөрийн жингийн тоо, цэнэгийн тоо ба цөмийн энергийн төлөв зэргээр тодорхойлогддог, ажиглаж болохуйц амьдралын (оршин тогтнох) хугацаатай атом.[1]

Эх сурвалжЗасварлах

  1. IUPAC Compendium of Chemical Terminology, 2nd Edition, 1997 (Нэр томъёоны товч тайлбар толь ИЮПАК, 2-р хэвлэл): A species of atom, characterized by its mass number, atomic number and nuclear energy state, provided that the mean life in that state is long enough to be observable.