Норвегийн тэнгис

Газрын зураг

Норвегийн тэнгис нь Атлантын далайд харьяалагдах, Хойд тэнгис болон Гренландын тэнгисийн хооронд орших тэнгис юм. Нийт талбай нь 1,380,000км2, гүн нь дунджаар 1600-1750м бөгөөд хамгийн гүн цэг нь 3,970м болно.