Нарсны газарзүйн бүсийн тархалтаар ангилсан жагсаалт

Энэхүү жагсаалт нь Нарс модны зүйлүүдийг газарзүйн бүсээр нь ангилсан болно.

Сибирийн нарс
Монтерейн нарсны холтос
Газар унасан Монтерейн нарсны боргоцой
Улаан нарс
Шүхэрлэж ургасан Чулуун нарс
Чулуун нарсны боргоцой. (тоос хүртэлтийн үед)
Цагаан холтост нарс
Мексик дэх Хартвегийн нарсан ой
Ладаны нарс.
Өрнөдийн цагаан нарс ба боргоцой

Европ ба Газар дундын тэнгис(зарим нь Азид)Засварлах

АзиЗасварлах

Канад ба АНУ, Мексикийн хилийн ойр орчимЗасварлах

Өмнөд Аризона, Шинэ Мексик, Мексик, Төв Америк ба КарибЗасварлах