Мөнгө

"Мөнгө" нь энэ хуудсанд шууд холбогджээ. Өөр утгыг үзэхийг хүсвэл, Мөнгө (химийн элемент)-г үзнэ үү.

Мөнгө гэдэг нь нийгмийн болон хууль ёсны хувьд зөвшөөрөгддөг, бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, өр ширийг төлөх зориулалттай зүйл юм.

Мөнгөний үүрэгEdit

Мөнгө дараах гурван үүргийг гүйцэтгэнэ.

Солилцоо, төлбөрийн хэрэгслийн үүрэгEdit

Голомт банк , Худалдаа хөгжлийн банк, Хаан банк гэх 3 том банкыг хамарна. Мөнгө бий болсноор таваар, таваарын харилцааны олон хэлхээний оронд мөнгө-таваарын гэсэн хоёр харилцаа бий болдог. Ийм үед мөнгө нь солилцооны үүрэг гүйцэтгэж байна. Мөнгө нь бас өр төлөөс өгөх, зээл буцааж төлөх зэрэгт хэрэглэгддэг учир төлбөрийн хэрэгсэлийн үндсэн үүрэг гүйцэтгэж байна.

Өртгийн хэмжүүрийн үүрэгEdit

Янз бүрийн барааны үнэ цэнийг хооронд харьцуулах, жиших үед мөнгөний эл үүрэг илэрч гардаг. Өөрөөр хэлбэл, бусад бүх барааны үнэ цэнийг илэрхийлэгч түгээмэл хэмжүүрийн үүрэг гүйцэтгэгч нь гагцхүү мөнгө юм.


Хуримтлал-хадгаламжийн хэрэглүүрийн үүрэгEdit

Мөнгө нь заримдаа хуримтлал болж ашиглагдана. Хувьцаа, облигац, байшин, алтыг бодвол мөнгө нь аз турших байдал бага байдаг. Хэлцлийг түргэн хялбар байгуулах, үнийг тодорхойлох, хуримтлал хийх боломж олгодог учраас мөнгө ашигтай.

Гадны холбоосEdit

  Commons: Money – Викимедиа зураг, бичлэг, дууны сан