Их Зуугийн чуулган

Чин улсын үед Өмнөд Монголын Бор тохой орчимд суусан Ордос аймгийг зохион байгуулж, Их Зуу гэдэг газарт чуулган хийдэг болсон нь Их Зуугийн чуулган (Монгол бичиг:ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠤ,кирил:Их Зуу) юм. Анх 7 хошуу байсан бөгөөд сүүлд 1 хошууг нэмж байгуулсан түүхтэй. 2001 онд Их Зуугийн чуулганыг татан буулгаж, Ордос хот болгон өөрчилсөн.

Хуваарь засварлах

  1. Зүүн гарын дундад хошуу (Жюнь вангийн хошуу)
  2. Баруун гарын дундад хошуу (Отог хошуу)
  3. Баруун гарын хойд хошуу (Хангин хошуу)
  4. Зүүн гарын хойд хошуу (Далат хошуу)
  5. Баруун гарын өмнөд хошуу (Үүшин хошуу)
  6. Баруун гарын өмнөд адаг хошуу (Засаг хошуу)
  7. Зүүн гарын өмнөд хошуу (Зүүнгар хошуу)

Холбоотой өгүүлэл засварлах