Иргэний дайн

Иргэний дайн гэж нэг улсын доторхи зохион байгуулалттай бүлэглэлүүдийн хооронд эсвэл үндэстнүүдийн хоорондын дайн юм. Дайны зорилго нь оролцогч талууд нь улсын хэмжээнд эсвэл тодорхой бүс нутагт хяналтаа тогтоох, салан тусгаарлах эсвэл засгийн газрын бодлогыг өөрчлөхөд оршино.

Мөн үзэхЗасварлах

Иргэний дайнууд

ЭшлэлЗасварлах

  1. Edward Wong, "A Matter of Definition: What Makes a Civil War, and Who Declares It So?" New York Times November 26, 2006