Элжигэдэй нь Цагадайн хант улсыг 1325-1329 оны хооронд захирч байсан хүн юм. Тэрээр Кебек ханыг нас барсны дараа, өөрийн анд Хүслэн хутагт хаан болон Юань улсын дэмжлэгтэйгээр хан болсон. Гэвч 1329 онд Хүслэн хаан нас барсны дараа Юань улсын Тугтөмөр хаан Цагадайн улс руу Наймантай жанжинаар цэрэг захируулан илгээжээ. Үүний дараахан тэрээр ах Дува Төмөрт хорлогдон өөд болсон.

Өмнөх
Кебек
Цагадайн улсын хан
1325-1329
Дараах
Дува Төмөр