Дува Tөмөр нь 1329-1330 оны хооронд тус улсыг богино хугацаанд захирч байжээ. Богино хугацаанд тус улсыг захирсан. Удалгүй эх өөртэй ах юмуу дүү Тармаширинд хорлогдон таалал төгссөн. Түүний хан ор суусан үеийг түүхчид их эргэлзээтэй үздэг бөгөөд нэр усыг нь бас Төр Төмөр гэх мэтээр ондоо бичих үзэгдэл байдаг.

Өмнөх
Илжигдэй
Цагадайн улсын хан
1329-1330
Дараах
Тармаширин