Зиверт (нэгж)

Зиверт нь (шведийн эмч бөгөөд физикч Рольф Зивертийн нэрээр нэрлэгдсэн) СИ системийн нэгж ба энэ нь ионжсон цацраг дахь төрөл бүрийн үнэлэмж бүхий цацрагийн тунгийн хэмжилтийн нэгж юм.

Зиверт
Нэгжийн систем СИ-н уламжлагдсан нэгж
Хэмжигдэхүүн Биеийн тун, Эквивалент тун
Тэмдэглэгээ Зв
Нэрлэгдсэн эрдэмтэн Рольф Зиверт
Томъёоны тэмдэглэгээ H, E эсвэл Dэфф
Шилжүүлэг
1 Зв нь...
   СИ-системд    1 Ж / кг = 1 м2 / сек2