Загвар:АНУ-ын муж улс

{{{бүтэн нэр}}}
{{{англи нэр}}}
[[Image:{{{далбаа}}}|125px|border|{{{нэр}}} муж улсын далбаа]] [[Image:{{{сүлд}}}|100px|{{{нэр}}} муж улсын сүлд]]
[[{{{нэр}}} муж улсын далбаа|Далбаа]] [[{{{нэр}}} муж улсын сүлд|Сүлд]]
Хоч(нууд): {{{хоч}}}
[[Image:{{{газрын зураг}}}|center|{{{нэр}}} муж улсыг тодруулсан АНУ-ын газрын зураг]]
Нийслэл {{{нийслэл}}}
Хамгийн том хот {{{хамгийн том хот}}}
Нутаг дэвсгэр  АНУ-д {{{нутаг дэвсгэрийн байр}}}-д орно
 - Нийт {{{нийт нутаг дэвсгэр}}} км²
 - Өргөн {{{өргөн}}} км
 - Урт {{{урт}}} км
 - Усны эзлэх % {{{усны эзлэх хувь}}}
 - Өргөрөг {{{өргөрөг}}}
 - Уртраг {{{уртраг}}}
Хүн ам  АНУ-д {{{хүн амын байр}}}-д орно
 - Нийт {{{хүн ам}}}
 - Нягтшил {{{нягтшил}}}/км²
АНУ-д {{{нягтшил байр}}}-д орно
Өндөр  
 - Хамгийн өндөр цэг {{{хамгийн өндөр цэг}}}
{{{хамгийн өндөр}}} м
 - Дундаж {{{дундаж өндөр}}} м
 - Хамгийн нам цэг {{{хамгийн нам}}} м
АНУ-д нэгдсэн  {{{нэгдсэн өдөр}}} ({{{нэгдсэн дараалал}}})
Амбан захирагч {{{амбан захирагч}}}
Дэд захирагч {{{дэд захирагч}}}
АНУ-ын сенатчид {{{сенатчид}}}
Конгрессын төлөөлөгчид [[{{{нэр}}} муж улсаас АНУ-ын Конгресст сонгогдсон төлөөлөгчид|Жагсаалт]]
Цагийн бүс {{{цагийн бүс}}}
Товчлолууд
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]
{{АНУ-ын муж улс
|бүтэн нэр           =
|англи нэр           =
|далбаа             =
|нэр              =
|сүлд              =
|хуучин нэр           =
|хуучин далбаа         =
|хоч              =
|уриа              = 
|албан ёсны хэл         = 
|хэлнүүд            = 
|газрын зураг          =
|нийслэл            =
|хамгийн том хот        =
|хамгийн том метрополитан бүс  = 
|нутаг дэвсгэрийн байр     =
|нийт нутаг дэвсгэр       =
|өргөн             =
|урт              =
|усны эзлэх хувь        =
|өргөрөг            =
|уртраг             =
|хүн ам             =
|нягтшил            =
|хүн амын байр         =
|өрхийн дундаж орлого      = 
|орлогын байр          = 
|нягтшил байр          =
|хамгийн өндөр цэг       =
|хамгийн өндөр         =
|дундаж өндөр          =
|хамгийн нам цэг        =
|хамгийн нам          =
|нэгдсэн өдөр          =
|нэгдсэн дараалал        =
|амбан захирагч         =
|дэд захирагч          =
|сенатчид            =
|төлөөлөгч           = 
|цагийн бүс           =
|цагийн бүс 1 хаана       =
|цагийн бүс 2          =
|цагийн бүс 2 хаана       =
|шуудангийн товчлол       = 
|уламжлалт товчлол       = 
|ISOкод             = 
|зип код            = 
|бүсийн код           = 
|вэбсайт            = 
|тайлбар            = 
}}