Америкийн Нэгдсэн Улсын Сенат

Америкийн Нэгдсэн Улсын сенат нь Америкийн Нэгдсэн Улсын Хоёр танхимт хууль тогтоох бүтцийн хууль эрх зүйн танхим бөгөөд АНУ-ын Төлөөлөгчдийн танхим буюу АНУ-ын Конгресс болж байна. Сенат нь 1789 онд анх бүрдсэн бөгөөд бүтэц, Сенатын эрх мэдлийг АНУ-ын Үндсэн хуулийн нэг дэх зүйлд зааж баталгаажуулсан байна. АНУ-ын муж тус бүрийн хүн амын тооноос үл хамааран хоёр сенатчийг ​​зургаан жилийн хугацаатай сонгодог байна. АНУ-ын Сенатын танхим нь үндэсний нийслэл хот Вашингтон, ДС-д , Капитолын хойд жигүүрт байрладаг. Төлөөлөгчдийн Танхим нь ижил нэрт барилгын урд жигүүрт байрладаг.

Seal of the United States Senate.svg