Догшин хуй гэдэг нь богино хугацаанд үргэлжлэх агаарын хүчтэй урсгал хөдөлгөөнийг (салхины цохилт) хэлнэ.

Тодорхойлолт Засварлах

 
Догшин хуйн дараах солонго

Цаг уур судлалын үүднээс бол салхины хурдыг 10 минут хэмжихэд түүний дундаж утга нь хэдхэн секундын дотор (дээд тал нь 20 секунд, хамгийн багадаа 3 секунд) 5 м/с (18 км/цаг буюу 10 кн)-ээс дээш гарвал түүнийг догшин хуй гэнэ.

Физик талаас нь харвал догшин хуй нь яах аргагүй цохилт бөгөөд учир нь салхины хурдны өсөлт буюу нэмдэгдэл нь богино хугацаанд огцом өөрчлөгдөж байгаа юм (салхины хурдатгал).

Цахим холбоос Засварлах

 
Wiktionary
Wiktionary: салхи – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу
 
Wiktionary
Wiktionary: шуурга – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу
 
Wiktionary
Wiktionary: хуй салхи – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу