Хурдатгал гэж нэгж хугацааны турш дахь хурдны өөрчлөлтийн хэмжээ юм. Жигд биш хөдөлгөөний хурд нь хугацааны агшин бүрд өөр өөр байх бөгөөд энэ өөрчлөлтийн хэмжээ болон чиглэлийг тодорхойлогч нь хурдатгал юм. Хурд нь хоёр янзаар өөрчлөгдөх боломжтой: хэмжээгээр болон чиглэлээр. Нэг талаас хурдатгал нь тухайн зүйлийн хурдсах буюу удаашрах хурд бол нөгөө талаас чиглэлийнх нь өөрчлөгдөх хурд юм. СИ систем дахь нэгж нь м/с²

Хурдыг v, хугацааг t гэвэл хурдатгал a нь:

Сонгодог механикийн онолоор, биеийн хурдатгал нь түүнд үйлчлэх нийт хүчтэй шууд пропорциональ хамааралтай (Ньютоны хоёрдугаар хууль):

Гадаад холбоос засварлах

  Commons: Acceleration – Викимедиа дуу дүрсний сан