Данзан Давидович Тундутов (1888-1923 оны 8 сарын 7) нь Халимагийн ван бөгөөд Халимагийн Казак цэргийн захирагч байсан хүн. Тундутов нь 1917-1918 онд Халимагт большевикуудын эсрэг гарсан Халимагийн зэвсэгт бослогыг толгойлсон бөгөөд Өмнөд Поволж дахь Цагаантны хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцогч байсан байна.

Danzan Davidovitch.jpg