ВеспремУнгар улсын Төв Дунантуль мужийн 357 мянган хүнтэй хошуу. Төв нь Веспрем хот.

Унгар дахь Веспрем

Газар зүй засварлах

Тус хошуу Ваш, Дьёр-Мошон-Шопрон, Комаром-Эстергом, Фейер, Шомодь, Залатай хиллэдэг.

4493 км² талбайт нутагтай.

Нутгийн хуваарь засварлах

Дотроо 9 нутагт хуваагддаг.