ВашУнгар улсын Өрнө Дунантуль мужийн 258 мянган хүнтэй хошуу. Төв нь Сомбатхей хот.