Төв нь дараах утгыг илэрхийлэх боломжтой:

Wiktionary
Wiktionary
Wiktionary: Төв – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу

Математик засварлах

Газар засварлах

Монгол засварлах

Бусад хэрэглээ засварлах

Мөн үзэх засварлах

Загвар:Disambiguation