Бэрх (тосгон)

БэрхХэнтий аймгийн Батноров сумын нутагт байх тосгон.

Хүн амЗасварлах

2006 оны байдлаар 3,890 оршин суугчтай[1].

Эдийн засагЗасварлах

Бэрх нь жоншны уурхайг түшиглэн байгуулагдсан. 2006 оны байдлаар 42,000 орчим толгой малтай бөгөөд бэлчээрийн хомсдол ажиглагдаж буй[1].

Хэнтий аймгийн Бэрх нь Уурхайн тосгон юм. 1954 онд анх байгуулагдсан. Энэ уурхай нь эдүгээ 61 дэхь жилээ ажиллаж байгаагаа хуучны уурхайнуудын нэг юм. Бэрхийн уурхай нь Монголын эдийн засгийн идэвхитэй хэдэн уурхайн нэг бөгөөд одоогоор хотжиж эхэлсэн томоохон суурин юм.

Эх сурвалжЗасварлах

  1. 1.0 1.1 Орон нутгийн ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр: Хагас жилийн тайлан 2007[1]