Бэрх (тосгон)

БэрхХэнтий аймгийн Батноров сумын нутагт байх тосгон.

Хүн амEdit

2006 оны байдлаар 3,890 оршин суугчтай[1].

Эдийн засагEdit

Бэрх нь жоншны уурхайг түшиглэн байгуулагдсан. 2006 оны байдлаар 42,000 орчим толгой малтай бөгөөд бэлчээрийн хомсдол ажиглагдаж буй[1].

Хэнтий аймгийн Бэрх нь Уурхайн тосгон юм. 1954 онд анх байгуулагдсан. Энэ уурхай нь эдүгээ 61 дэхь жилээ ажиллаж байгаагаа хуучны уурхайнуудын нэг юм. Бэрхийн уурхай нь Монголын эдийн засгийн идэвхитэй хэдэн уурхайн нэг бөгөөд одоогоор хотжиж эхэлсэн томоохон суурин юм.

Эх сурвалжEdit

  1. 1.0 1.1 Орон нутгийн ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр: Хагас жилийн тайлан 2007[1]