Бор (өнгө)

Өнгө
Энэ үгийг бусад Бороос ялган таниарай.

Бор нь хар, шар, улаан өнгөнүүд тодорхой харьцаатай хольцолдсон өнгө юм. Бор өнгө нь байгальд олонтаа тааралддаг. Жишээ нь: мод, хөрс, нүд, үс гэх мэт.

Бор өнгөний хувилбарууд