ХүнЗасварлах

ӨнгөЗасварлах

Морины зүсЗасварлах

Химийн элементЗасварлах

Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.