«Улаан» үгээр энд холбогдлоо. Өөр зүйлийн хуудсыг «Улаан»-с олж болно.


Улаан нь солонгын долоон өнгөний нэг юм.

Улаан өнгөний хувилбарууд