Улаан нь солонгын долоон өнгөний нэг юм.

Улаан өнгөний хувилбарууд