«Улаан» үгээр энд холбогдлоо. Өөр зүйлийн хуудсыг «Улаан»-аас олж болно.
Улаан өнгөний хувилбарууд

Улаан нь солонгын долоон өнгөний нэг юм.