«Улаан» үгээр энд холбогдлоо. Өөр зүйлийн хуудсыг «Улаан»-аас олж болно.

Улаан нь солонгын долоон өнгөний нэг юм.

Улаан өнгөний хувилбарууд