Баянхангай сум нь Төв аймгийн сум юм.

 Монгол улсын
 Төв аймгийн
Баянхангай сум
Улбар шар нь Зуунмод, ягаан нь Баянхангай
Улбар шар нь Зуунмод, ягаан нь Баянхангай
Сумын 1,000 км² газар нутагт
2011 онд 1,406 хүн (25/27) сууж байв.[1]
Хоёр баг Найрамдал, Хөшөөт
2011 оны төсөвт 53 сая ₮ (26/27) оруулж,
мөн ондоо 663 сая ₮ (19/27) заржээ.[1]
2011 оны 81,727 толгой мал (17/27) нь
нэг хүнд ноогдвол 58.1 (__/27) болно.[1]
Өрхийн 55.3% (256/463) нь малтай.[1]
____ онд үүсэн байгуулагдсан
Эргэн тойрондоо Лүн, Угтаалцайдам, Баянцогт, Аргалант, Алтанбулаг гэсэн таван сумтай хаяа залгана.
Оршин суугчын тоон өөрчлөлт (жилийн эцсийн дүнгээр)[2]
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1,519 1,471 1,471 1,524 1,532 1,401 1,443 1,468 1,427 1,406

Эшлэл Засварлах

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Төв аймгийн Статистикийн хэлтэс. Төв аймгийн эдийн засаг, нийгмийн байдлын тухай танилцуулга
  2. Төв аймгийн Статистикийн хэлтэс. Жил жилийн танилцуулга (Memento 15. Арванхоёрдугаар сар 2012 цахим архивт)