Батула (Махаму) бол Ойрадын Хуухай Даюу ноёны хөвгүүн бөгөөд 1398-1399 оны орчимд Элбэг хаанд алуулсны дараа монголын хаанаас чинсан цол, Самур гүнжийг хатан болгож авсан. Удалгүй 1399 онд эцгийн өшийг авахаар Хэргүдийн Үгч хашхатай цэргийн хүчээр дайрч хороосон. Харин Үгч хашха нь хаан болж түүнээс холбоогоо тасалсан нь хожим тэрээр Ойрад нараа удирдан түүний эсрэг босоход хүргэсэн. Үгч хашха хааны дараагаас тэр Дөрвөн Ойрадын холбоог тэргүүлсэн чинсан цолтойгоор 1417 он хүртэл удирдах болжээ. 1417 онд Аругтай тайшид алуулсан.

Гэр бүлЗасварлах