Байгууламж

Байгууламж гэдэг нь бүх төрлийн обьект ба хийц бүтээцийн үйлдвэрлэлтийг хэлнэ. Жишээ нь: барилга, автомашин, хөгжмийн зэмсэг.

Аркан хийц


Гадаад холбоосЗасварлах

Wiktionary: Байгууламж – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу