Хөгжмийн зэмсэг

Хөгжмийн зэмсэг нь хөгжим тоглоход ашигладаг, дуу авиа гаргах зориулалттай хэрэгсэл юм. Өргөн утгаараа дуу гаргадаг зүйлсийг бүгдийг нэрлэж болох боловч ерөнхийдөө дуу гаргах зорилгоор тусгайлан хийгдсэн эдийг хэлнэ.

Ихэнх хөгжмийн зэмсэг

  • Чичиргээ бий болгох хэсэг (Чавхдас гэх мэт)
  • Чичиргээг ихэсгэн, дууг өсгөх хэсэг зэргээс бүрддэг ба зарим тохиолдолд дуу өсгөгчгүй хөгжмийн зэмсэг байж болно.

== Тодорхойлолт ==Орзисторбн

Археологи засварлах

Түүх засварлах

Анхдагч хэлбэр буюу хүй нэгдлийн үе засварлах

Эртний үе засварлах

Дундад зуун засварлах

Орчин үеийн засварлах

Сэргэн мандал засварлах

Классицизм засварлах

Ангилал засварлах

Эртний систем засварлах

Хорнбостэл-Сачс засварлах

Байгууламж засварлах

Орлуулалт засварлах

Хөгжмийн зэмсгийн ангилал засварлах

Бусад ангилал засварлах

Мөн үзэх засварлах

 

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.