Антигон II Гонат

Антигон II Гонат нь (Англи хэл:Antigonus II Gonatas) (МЭӨ 320 оны орчимд төрж, МЭӨ 239 онд нас барсан.) Македоны хаан юм (МЭӨ 276 – МЭӨ 239 он). Деметрий I Полиоркетийн хүү Антигон II нь МЭӨ 279 онд Грект, МЭӨ 277 онд Бага Азид халдсан Галлуудыг ялж, түлхүүр хотуудыг нь булаан авч, тэднийг өөрийнхөө холбоотон болгосон байна. Тэрээр Эпирийн Пиррийг ялж (МЭӨ 272 он), Македоныг бүхэлд нь захирах болжээ. Хремонидийн дайнд (МЭӨ 267 – МЭӨ 261 он) Египет, Спарт, Афиныг ялжээ. Тэрээр Этолийн холбоо болон орон нутгийн тирантуудтай нэгдэн Ахейн холбооны аюул заналыг арилгасан байна. Андросын дэргэд (МЭӨ 244 ?) Египетийн флотыг ялсан нь Эгейн тэнгист Македонд тэргүүлэх байр суурь олгосон байна.

Антигон II хааны дүрст зоос