Айяшири гүнж

— «Айшир гүнж» гээд холбогдов —

Айяшири гүнж (хятадаар:爱牙失里) бол Юань улсын гүнж бөгөөд Өлзийт Төмөр хааны охин юм. Түүнийг Онгуд аймгийн Кургуз хүргэнтэй гэрлүүлжээ. Хожим нь Кургуз хүргэн Жао ван цол хүртэхэд Айяшири гүнжид Жао гуо их гүнж цол, нөгөө эхнэр Худадамиши гүнжид Жао гуо гүнж цол тус тус соёрхожээ.

Холбоотой өгүүлэлЗасварлах