Авар бол монгол угсааны хоёр аймгийн нүүдэлчид бөгөөд Унгарын нутагт төвлөрөн нутаглаж байсан юм. Тэд Аварын хаант улсыг байгуулан Византын эзэнт гүрэн, Персийн улсуудтай өргөн харилцаатай байжээ. X зууны үед Аварын хаант улс Их Карл болон Булгаруудын хамтарсан хүчинд цохигдон мөхжээ.