ГЦ+7

(UTC+7-с чиглүүлэгдэв)

UTC+7 нь дараах газруудад ашиглагддаг цагийн бүс юм:

UTC +7 Хөх (12 сар), шар (жилийн турш), улбар шар (6 сар), бүдэг цэнхэр - далайн хэсэг

Стандарт цаг (жилийн турш) засварлах

Стандарт цаг (Хойд хагас бөмбөрцгийн өвөл) засварлах

Зуны цаг (Хойд хагас бөмбөрцгийн зун) засварлах